A méhen belüli időszak lélektana – születési mátrixok – Könyvajánló

Stanislav Grof az elmúlt évtizedekben végzett munkássága során, létrehozta a psziché egy új, a spirituális élményeket is magába foglaló térképét, mely magában foglalja a korábbi pszichológusok által is ismert életrajzi adatokat, a freudi egyéni tudattalant, a jungi kollektív tudattalant, a karmikus területeket, a transzperszonális, spirituális élményvilágot, és a grofi elmélet saját felfedezését, a születési traumát, és a születés előtti, méhen belüli időszak lélektanát, melyet születési mátrixok néven írt le.

Grof, Stanislav: A jövő pszichológiája – a pszichológia jövője. Pilis-Pront Kiadó, 2008.  415 p.


“A könyv több mint negyven évi tapasztalataimat és megfigyeléseimet összegzi a nem szokványos tudatállapotok kutatásának területéről. Fontos, mivel járulnak hozzá a tudat és az emberi pszichikum természetének megértéséhez.

A könyvben a nem szokványos tudatállapotok egyik nagy és fontos csoportjával fogok foglalkozni, amelyek jelentősen eltérnek a többitől, és mérhetetlenül értékes információkat biztosítanak az emberi psziché egészségéről és betegségéről. Emellett figyelemre méltó terápiás és átalakító lehetőségek rejlenek bennük.

Mivel erőteljesen úgy érzem, hogy érdemes őket megkülönböztetni a többitől és külön kategóriába helyezni, elkezdtem a holotróp elnevezést alkalmazni rájuk. Ez szó szerint azt jelenti, hogy “teljességre irányuló” vagy “a teljesség felé elmozduló” (görögül holos=teljes, trepein=valami felé haladni). A holotróp állapotokban meghaladhatjuk a testünkbe zárt énünk szűk határait és újra szert tehetünk teljes önazonosságunkra.

Stanislav Grof az elmúlt évtizedekben végzett munkássága során, létrehozta a psziché egy új, a spirituális élményeket is magába foglaló térképét, mely magában foglalja a korábbi pszichológusok által is ismert életrajzi adatokat, a freudi egyéni tudattalant, a jungi kollektív tudattalant, a karmikus területeket, a transzperszonális, spirituális élményvilágot, és a grofi elmélet saját felfedezését, a születési traumát, és a születés előtti, méhen belüli időszak lélektanát, melyet születési mátrixok néven írt le.

E könyv, egy új típusú holisztikus utat vázol fel a jelenkori pszichológusoknak, terapeutáknak, mely 35 év tapasztalatain alapul és ezzel együtt mindannyiunknak egy új típusú tudatosság lehetőségét kínálja fel.

Stanislav Grof, a transzperszonális pszichológia egyik alapítója ebben a könyvében tudományos pályájának eddigi eredményeit és korábbi műveit foglalja össze. Grof kutatási eredményeire alapozva azt bizonyítja, hogy újra kell gondolnunk a pszichológia és a pszichiátria jelenlegi alapfeltevéseit és fogalmait, az emberi tudat természetéről és az embernek a kozmoszban elfoglalt helyéről alkotott tudományos képünket. Felhívja a figyelmünket arra is, hogy az emberiségnek radikális belső átalakulásra van szüksége, új tudatossági szintre kell emelkednie, mert csak ez az egy valódi reménye van a jövőt illetően.

Ez a könyv arra tesz kísérletet, hogy rendszerezetten és átfogóan rámutasson azokra a területekre, amelyeket radikálisan újra kell gondolnunk, és szeretnék benne javaslatokat tenni a szükséges változtatások irányára és természetére.

A könyv nyitófejezete általánosságban tárgyalja a nem szokványos tudatállapotokat; hogy milyen szerepet játszottak az emberiség rituális, spirituális és kulturális életében, valamint hogy milyen kihívásokat jelentenek a nyugati tudomány materialista világszemlélete számára.”  (Részletek a fülszövegből és az előszóból.)

A TARTALOMBÓL

  1. A nem szokványos tudatállapotokban rejlő gyógyító és heurisztikus lehetőségek
  2. Az emberi psziché térképe: az élettörténeti, a születés körüli és transzperszonális tartományok
  3. Az érzelmi és pszichoszomatikus zavarok felépítése
  4. A spirituális válság – Az átalakulás kríziseinek megértése és kezelése
  5. Új perspektívák a pszichoterápiában és az önmegismerésben
  6. Spiritualitás és vallás
  7. A halál és a haldoklás élménye pszichológiai, filozófiai és spirituális szemszögből
  8. A kozmikus játék: Az emberi tudat legtágabb határainak feltárása
  9. A tudat fejlődése és az emberi faj fennmaradása – A globális válság transzperszonális szemszögből

Egyéni és csoportos légzés folyamatok

A Rebirthing-Újjászületés módszerről – itt olvashatsz

Csoportos Rebirthing-Újjászületés Nap – itt olvashatsz


 

Written by